નોકરી બદલવા માગતા ભારતીયો પર આ કારણે લાગ્યો અમેરિકા પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ

H-1B વિઝાધારકોએ નોકરીઓ બદલવા માટે સખત મહેનત કરવી પડી રહી છે. જો નવી નોકરી જોઇતી હોય અને અગાઉની નોકરીની કુશળતા આવશ્યક હોય, તો કેટલીક એપ્લિકેશનો જુદા જુદા કારણોસર નકારવામાં આવે છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ નાગરિકતા અને ઇમિગ્રેશન સેવાઓ (USCIS)એ અરજીઓને નકારી કાઢવા માટેનો સામાન્ય રીતે આધાર ‘કુશળતાનો વ્યવસાય નથી’ એવું બતાવી રહ્યાં છે.

સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે જે લોકોની અરજી નકારવામાં આવી રહી છે તેમને પણ ‘આઉટ ઓફ સ્ટેટ્સ’ જાહેર કરવામાં આવે છે, જેનો અર્થ એ છે કે અમેરિકામાં તેમના પ્રવેશને 3થી 10 વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે. ઉષા સાગરવાલા 2012થી H-1B વિઝા પર અમેરિકામાં રહી રહ્યા હતા, જ્યારે તેઓ 2018માં તેમની નોકરી બદલવાનું ઇચ્છતા હતા, ત્યારે USCIS દ્વારા કંપનીની સ્થાનાંતરણ અરજીને બરતરફ કરવામાં આવી હતી, કારણ કે તેને વિશિષ્ટ વ્યવસાય ગણવામાં આવ્યો ન હતો.

તાજેતરમાં, તેમણે નવી નોકરી માટે H-1B આપવાનો ઇનકાર કરવાના વિરોધમાં અદાલતમાં કેસ કર્યો હતો. પરંતુ તે ત્યાં પણ નિરાશ થયા હતા. ફેડરલ કોર્ટે આ બાબતે હસ્તક્ષેપને નકાર્યો હતો. અદાલતે કહ્યું કે ઉષા H-1Bને કાઢી મૂકવાના કારણે આર્થિક નુકસાન શું હતું તે કોર્ટને જણાવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે તેથી તે આ બાબતમાં દખલ કરી શકતી નથી.

16 મી એપ્રિલે તેના નિર્ણયમાં, ફેડરલ કોર્ટે કહ્યું હતું કે સાગરવાલા દ્વારા રજૂ કરાયેલા એકમાત્ર પુરાવા પર મોટાભાગનામાં ભાર મૂક્યો છે