નકસ્લીઓ પાસેથી એક એકે-૪૭ રાઈફલ,૩ મેગઝિન અને ૪ પાઈપ બોમ્બ મળી આવ્યા ઝારખંડમાં ઝ્રઇઁહ્લના સ્પેશ્યલ ઓપરેશનમાં ત્રણ નક્સલીઓ ઠાર, ૧ જવાન શહીદ

ઝારખંડના ગિરીડીહમાં બેલવા ઘાટ જંગલ વિસ્તારમાં સોમવારે ૭ બટાલિયન સીઆરપીએફના જવાનોએ સ્પેશ્યલ ઓપરેશનમાં ત્રણ નક્સલીઓને ઠાર માર્યા છે. ઠાર મરાયેલા નકસ્લીઓ પાસેથી એક છદ્ભ-૪૭ રાઈફલ, ૩ મેગઝિન અને ૪ પાઈપ બોમ્બ મળી આવ્યા છે. સીઆરપીએફના એન્કાઉન્ટરમાં ૩ નક્સલીઓને ઠાર કરવામાં જવાનોને સફળતા મળી હતી. જા કે આ એન્કાઉન્ટરમાં સીઆરપીએફના એક જવાન પણ શહીદ થયા છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, સુરક્ષા બળ અને નક્સલીઓ વચ્ચે બેલવા ઘાટ વિસ્તારના જંગલોમાં સવારે આશરે ૬ વાગે અથડામણ થઈ હતી, ત્યારે સીઆરપીએફની ૭ બટાલિયન સર્ચ ઓપરેશન કરી રહી હતી.
આ વિસ્તાર પાટનગર રાંચીથી આશરે ૧૮૫ કિમી દૂર છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી એન્કાઉન્ટર સ્થળેથી ત્રણ નક્સલીઓની લાશ કબ્જે કરવામાં આવી છે. જેમની પાસે છદ્ભ-૪૭ , ત્રણ મેગઝિન અને ચાર પાઈપ બોમ્બ મળી આવ્યા છે. સીઆરપીએફના જવાનો એન્કાઉન્ટર સ્થળે તપાસ કરી રહ્યા છે.