આ 3 દિવસ માટે ગુજરાત સરકારની તમામ વેબસાઈટ રહેશે બંધ, નહીં થઈ શકે ઓનલાઈન કામકાજ

ગુજરાત સરકારની તમામ વેબસાઈટને લઈને એક ખબર આવી જેને જાણી લેવી જરુરી છે. ગાંધીનગર ખાતે ડેટા રિપેરીંગની કામગીરી હોવાથી સેન્ટર તમામ વેબસાઈટ 3 દિવસ માટે બંધ રાખશે.

ગુજરાત સરકારની GSWAN નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી તમામ સેવાઓને 3 દિવસ બંધ કરવામાં આવશે. આમ જો કોઈ કામ બાકી હોય તો વહેલાં કરી લેવું હિતાવહ છે. 31 ઓગસ્ટથી 3 સપ્ટેમ્બર સુધી તમામ સરકારી વેબસાઈટ, એપ્લિકેશન, ઈ-મેલ અને તમામ ઈન્ટરનેટ સર્વિસ ટૂંક સમય માટે બંધ કરી દેવાશે. ડેટા સેન્ટર ખાતે કામગીરી હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

  • 31 ઓગસ્ટથી 3 સપ્ટેમ્બર સુધી તમામ સરકારી વેબસાઈટ, એપ્લિકેશન, ઈ-મેલ અને તમામ ઈન્ટરનેટ સર્વિસ ટૂંક સમય માટે બંધ કરી દેવાશે…